Projektas


„Muziejai, menas ir Alzheimeris“ (MAA, angl. Museums Art & Alzheimer’s) yra Europos Sąjungos „Erasmus +“ programos lėšomis finansuotas projektas. Palygindamas skirtingų Europos ir kitų valstybių patirtį, projektas siekia padidinti meno ir muziejų prieinamumą demenciją turintiems asmenims ir jų globėjams. Projekto tikslas – nutiesti tiltą tarp muziejų, meno pasaulio ir socialinio bei sveikatos sektorių: tokiu būdu muziejų rengiama veikla gali padėti kurti visuomenę, kuri yra atvira asmenis, turintiems demenciją.

MAA projektas reikšmingai prisideda prie demenciją turintiems asmenims bei jų globėjams skirtų muziejų programų kokybės gerinimo, sukurdamas prieigą internete prie muziejų edukatoriams ir geriatrijos profesionalams naudingų šaltinių, tarp kurių: gyvo mokymo renginių informacija, patirties mainų bei refleksijų medžiaga, mokymų gairės ir mokymų medžiaga.

Dalyje „Produktai“ yra pateikiami du pagrindiniai projekto rezultatai: 1) mokymų vadovas muziejų edukatoriams ir geriatrinės veiklos koordinatoriams, kurie siekia kurti ir įgyvendinti muziejų programas demenciją turintiems asmenims ir jų globėjams, sutelkdami dėmesį į tarpusavio santykį; 2) demenciją turinčių asmenų šeimos nariams ir profesionaliems globėjams skirtas veiklos vadovas, apžvelgiantis bendravimo su demenciją turinčiais asmenimis galimybes per meną.

Šie produktai yra glaudžiai susiję su projekto partnerių organizuotais mokymais, įgyvendintais sklaidos ir kitais renginiais – su visa šia informacija galite susipažinti dalyje „Renginiai“. Šioje dalyje pristatytos patirtys ir muziejuose įgyvendinta veikla, skirta demenciją turintiems asmenims bei jų globėjams, buvo svarbios formuojant dalyvavimu grįstą turinį. Projekto rezultatai taip pat apima edukacijos sampratą, kuri yra paremta kolektyviniu žinių ir nehierarchinės mokymo aplinkos – ir realios, ir virtualios – kūrimu. Pagal šią sampratą, asmeninį ir kolektyvinį mokymosi procesą praturtina kiekvienas dalyvis, įskaitant ir demenciją turinčius asmenis.

Paskutinį kartą modifikuota: Šeštadienis, 2017 spalio 14, 18:21