Autoriai


Cristina Bucci

Edukacini programų vadovė Marino Marini ir kituose Florencijos muziejuose. Viena iš asociacijos „L’Immaginario” įkūrėjų, šioje organizacijoje kuria ir plėtoja edukacines programas Italijos meno paveldo ekspozicijose. Paskutiniu metu gilinasi į muziejų programų, orientuotų į kultūrinę ir socialinę įtrauktį, kūrimą, domisi meno prieinamumo demenciją, autizmo spektro sutrukimų bei kitas jutimines negalias turintiems asmenims didinimo galimybėmis. Dėsto apie muziejų prieinamumą magistro studijų studentams Palazzo Spinelli Meno ir restauravimo institute bei Meno istorijos magistrantūros studijų programos studentams Florencijos universitete. Erasmus+ programos projekto „Museums, Art&Alzheimer‘s“ vadovė. 

 

Luca Carli Ballola

Nuo 1989-ųjų profesionaliai dirba edukatoriumi. Laikosi nuostatos, kad šis darbas yra tiesiogiai susijęs su kultūriniu visuomenės aktyvavimu. 2005-aisiais pradėjo dirbti veiklos koordinatoriumi Vincenzo Chiarugi pagyvenusių asmenų namuose Empolyje (Florencija). 2009-aisiais atidarė pirmąją Alzheimerio kavinę Florencijoje, po metų – Italijoje pirmą kartą pristatė TimeSlips veiklos metodą. Nuo 2011 m., bendradarbiaudamas su Florencijos (Palazzo Strozzi ir Marino Marini) ir kitų Toskanos regiono muziejų edukatoriais, inicijuoja ir įgyvendina muziejų projektus, skirtus demenciją turintiems asmenims. Annos asociacijos (Associazione Anna), kuriančios socialinius ir tarpininkavimo tinklus pagyvenusiems asmenims, narys.

 

Gintarė Černikienė

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro (Lietuva) socialinių programų koordinatorė, projektų vadovė. Turi 6 m. Europos Sąjungos projektų įgyvendinimo patirties.  Projektais siekiama prisidėti prie pažeidžiamų visuomenės grupių (socialinės rizikos šeimų, jaunuolių, kurie nedirba, nesimoko ir nedalyvauja mokymuose, neįgalių asmenų, įstatymo pažeidėjų, senjorų ir kt.) pozityvių pokyčių gyvenimo kokybės, švietimo, įsidarbinamumo srityse. Parengė kelias kvalifikacijos tobulinimo mokymų programas specialistams (socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, mokytojams), dirbantiems su pažeidžiamomis visuomenės grupėmis.

 

Michael Ganß

Gerontologas, meno terapeutas, meninės veiklos vadovas; asmenų, turinčių kognityvinių, psichikos sveikatos sutrikimų, demenciją turinčių senjorų, rizikos grupės jaunimo konsultavimas ir terapija. Tarptautinių meno terapijos simpoziumų senėjimo ir demencijos temomis organizavimas. Periodinio leidinio „Demenz-Das magazin“ redaktorius. Veikloje siekia keisti nuostatas, susijusias su amžiumi ir demencija. Rengia kvalifikacijos kėlimo programas asmenims, dirbantiems vyresnio amžiaus asmenų globos kontekste. Dėstytojas MSH Hamburgo Medicinos mokykloje. Vykdo tyrimus, sutelktus į tai, kaip suvokiami ir komunikuojami amžius ir demencija. 2012–2015 m. įgyvendino tyrimo projektą „Socialinio demenciją turinčių asmenų dalyvavimo muziejaus erdvėje modelio kūrimas“ (ISER / MSH Hamburg).

 

Bairbre-Anne Harkin

Meno edukatorė, „Butler“ galerijos edukacijos kuratorė (nuo 2011 m.), domisi prieinamumo programų kūrimu. „Arts&Disability Ireland“ tarybos narė. 2011 m. ir 2012 m. iniciavo demenciją turintiems asmenims skirtą programą parodoje „Dublin Contemporary“, viena iš bendradarbiavimu grįsto tinklo „Azure“ įkūrėjų. Šis tinklas siekia kurti galimybes demenciją turintiems asmenims Airijoje dalyvauti kultūrinėje veikloje. Rengia „Azure“ programą „Butler“ galerijoje, yra įgyvendinusi „Azure“ programų Ternerio (Turner) prizo parodoje (2013), savivaldybės galerijoje, įsikūrusioje DLR LexIcon kultūros centre; F.E. McWilliam galerijoje. Yra vedusi mokymus Airijoje ir Lietuvoje.

 

Asta Jaseliūnienė

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro (Lietuva) direktorė, socialinė darbuotoja, projektų vadovė. Turi 17 m. praktinę socialinio darbo patirtį su asmenimis, turinčiais psichikos negalią, socialinės rizikos šeimomis, nemotyvuotu jaunimu, smurtautojais. Taip pat turi 10 m. patirtį administruojant Mokymosi visą gyvenimą programos projektus (Grundtvig, Mokymosi partnerysčių, Leonardo Da Vinci Inovacijų perkėlimo, Erasmus+ KA2); 17 m. patirtį rengiant ir administruojant nacionalines ir tarptautines konferencijas, apskritojo stalo diskusijas apie aktualias visuomenės problemas ir jų sprendimus. Daugiau nei 17 m. veda mokymus socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, socialinio darbo studentams, savanoriams, jaunimui, kuris yra nepasiruošęs darbo rinkai. Rengia ir akredituoja programas socialiniams darbuotojams ir jų asistentams.

Kita veikla: priklauso ŠNVOK Tarybai; Medelyno progimnazijos tėvų forumo narė; savanoriauja Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijoje „Šiaulių Viltis“, Šiaulių m. sav. Nevyriausybinių organizacijų tarybos narė.

 

Dr. Simona Karpavičiūtė

Meno poveikio sveikatai tyrėja, VšĮ „Socialiniai meno projektai“ kūrybinių idėjų iniciatorė. Biomedicinos mokslų daktarė, remdamasi daktaro disertacijoje atlikto tyrimo rezultatais, rekomenduoja meninę veiklą naudoti kaip intervenciją darbovietėje, siekiant stiprinti slaugos personalo gerovę ir sveikatą, padėti mažinti patiriamą stresą ir nuovargį, skatinti kūrybinę raišką, stiprinti tarpusavio santykius ir bendruomeniškumą darbe. Simonos profesinių interesų sritys yra: menas sveikatai, kultūros prieinamumas pažeidžiamoms grupėms, dalyvavimo meninėje / kūrybinėje veikloje poveikis asmens gerovei ir psichikos sveikatai, sveikatos priežiūros darbuotojų gerovė darbe.

 

Sybille Kastner

Lehmbrucko muziejaus Duisburge Meno edukacijos skyriaus kuratorė. Atsižvildama į individualius asmenų poreikius, plėtoja programas įvairioms lankytojų grupėms: silpnaregiams, demenciją turintiems asmenims ir jų globėjams. Kuruoja parodas, kuriose susitelkiama į tam tikrus meno recepcijos aspektus. Dėsto Duisburgo-Eseno ir Miunsterio taikomųjų mokslų universitetuose. 2012–2015 m. buvo tyrėja projekte „Socialinio demenciją turinčių asmenų dalyvavimo muziejaus erdvėje modelio kūrimas“ (ISER / MSH Hamburg). Rengia mokymus muziejų edukatoriams, kurie nori pradėti prieinamumą didinančias programas.

 

Chiara Lachi

Meno istorikė ir muziejų edukatorė, viena iš kultūros asociacijos „L‘immaginario“ steigėjų. Ši organizacija plėtoja edukacines programas Italijos muziejuose ir meno paveldo ekspozicijose. Marino Marini muziejaus Florencijoje Edukacijos skyriaus vadovė, atsakinga už edukacinės veiklos kūrimą ir įgyvendinimą įvairioms grupėms – nuo moksleivių, šeimų iki prieinamumo programų dalyvių. Projekto „Menas tavo rankose“ (L'arte tra le mani) darbo grupės, atsakingos už veiklos kūrimą ir įgyvendinimą, narė. Dėsto muziejų edukaciją magistro studijų studentams Palazzo Spinelli Meno ir restauravimo institute bei „Komunikacijos ir muziejų edukacijos“ kursą Meno istorijos magistrantūros studijų programos studentams Florencijos universitete.

 

Michela Mei

Istorikė, bendruomenės animatorė. Rengia mokymus geriatrinės veiklos koordinatoriams apie animavimo technikas, padeda ugdyti profesionalių globėjų komunikacinius gebėjimus veikloje su demenciją turinčiais asmenimis globos įstaigose. Projekto „Daugiau balsų“ (A più voci) Palazzo Strozzi, skirto demenciją turintiems asmenims, darbo grupės, atsakingos už veiklos kūrimą ir įgyvendinimą, narė. Projekto „Menas tavo rankose“ (L'arte tra le mani) Marino Marini muziejuje darbo grupės, atsakingos už veiklos kūrimą ir įgyvendinimą, narė. Geriatrinės veiklos koordinatorė globos įstaigoje Villa Michelangelo (Lastra a Signa, Florencija). Koordinuoja Alzheimerio kavinės veiklą BibliotecaNova ir knygyne LibriLiberi (Florencija). Dėsto muziejų edukaciją magistro studijų studentams Palazzo Spinelli Meno ir restauravimo institute bei „Komunikacijos ir muziejų edukacijos“ kursą Meno istorijos magistrantūros studijų programos studentams Florencijos universitete.

 

Eglė Nedzinskaitė

Nacionalinės dailės galerijos edukacinių programų kuratorė. Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos valdybos narė. Rengia seminarus muziejininkams, parodas, bendradarbiaudama su partneriais, kuria ir įgyvendina kūrybinių dirbtuvių programas įvairioms visuomenės grupėms. Subrandino Lietuvos muziejų asociacijos renginį „Idėjų mugė“ (2015, 2016) ir jį įgyvendino, dalyvavo plėtojant Daugiajutimę programą projekte „Museums, Art & Alzheimer‘s“.

 

Ieva Petkutė

Kultūros projektų iniciatorė, projektų vadovė, kuratorė, meno poveikio sveikatai tyrėja, VšĮ „Socialiniai meno projektai“ direktorė. Sveikatos, socialinių paslaugų ir kultūros sektorių srityje veikianti VšĮ „Socialiniai meno projektai“ įgyvendina meno projektus (spektaklius, parodas, pasirodymus ir kūrybos eksperimentus), kūrybines (dalyvaujamąsias) įvairių meno žanrų dirbtuvių programas, mokymus ir meno poveikio sveikatai tyrimus, kuriais siekiama stiprinti asmenų gerovę, didinti kultūros paslaugų prieinamumą visuomenės įvairovei ir atkreipti dėmesį į meno prieinamumo klausimus.

Paskutinį kartą modifikuota: Antradienis, 2017 spalio 31, 14:46