Tikslai


  • Projektu siekiama didinti meno prieinamumą asmenims, sergantiems Alzheimerio liga, ir jų globėjams;
  • sudaryti sąlygas išmėginti stimuliuojančią meno patirtį;
  • skatinti ir remti tarpsektorinį muziejų ir globos specialistų bendradarbiavimą;
  • sukurti bendradarbiavimo, mokymosi ir patirties mainų erdvę;
  • pasidalyti turima patirtimi su kitais muziejų ir sveikatos priežiūros / globos sektoriais, siekiant praturtinti teikiamas paslaugas ir suteikti daugiau galimybių dalyvauti kultūrinėje veikloje ir gerinti gyvenimo kokybę;
  • didinant integraciją ir keičiant požiūrį, padėti kurti visuomenę, kuri yra atvira demenciją turintiems asmenims.
Paskutinį kartą modifikuota: Penktadienis, 2017 rugsėjo 29, 18:30