logo euridea

Euridea Srl“ – privati suaugusiųjų profesinio rengimo organizacija, akredituota Toskanos (Italija) regione. Ji teikia mokymo paslaugas dirbantiems asmenims, bedarbiams ir (arba) kitoms pažeidžiamoms visuomenės grupėms kultūros, socialinių paslaugų ir turizmo srityse. Organizacija turi didelę patirtį ir socioekonominių tyrimų srityje. Įmonės kokybės valdymo sistema sertifikuota ISO 9001:2008 standartu.

„Euridea“ organizuoja kursus asmenims, dirbantiems su vyresnio amžiaus žmonėmis:

  • „Euridea“ veikla apima vyresnio amžiaus asmenų edukatoriams (kitaip jie dar vadinami socialiniais darbuotojais) skirtus mokymus. Edukatoriai atsakingi už edukacinę ir laisvalaikio veiklą slaugos namuose, dienos centruose, savo veikla jie siekia pagerinti vyresnio amžiaus asmenų gyvenimo kokybę, atkurti arba kuo ilgiau išsaugoti savirūpos įgūdžius. „Euridea“ taip pat organizuoja kursus darbuotojams, teikiantiems pagalbą buityje senjorams ir negalią turintiems asmenims;
  • tarptautiniame kontekste su partneriais iš Vokietijos, Ispanijos ir Švedijos organizacija bendradarbiavo „Adapt“, „Leonardo da Vinci“ projektuose, skirtuose vyresnio amžiaus asmenų priežiūros organizavimui. Gyvenimo ir darbo kokybė, komandinio darbo organizavimas, kokybės valdymas vyresnio amžiaus asmenų priežiūroje buvo pagrindinės Europos Sąjungos eksperimentinio projekto „Leonardo da Vinci“ finansuojamos programos MOSAIC (Management of Social Care/Work In a Changing Society – „Socialinės priežiūros besikeičiančioje visuomenėje organizavimas“) temos.

Internetinė prieiga: www.euridea.com

Paskutinį kartą modifikuota: Ketvirtadienis, 2017 lapkričio 9, 09:29