VšĮ „Socialiniai meno projektai“ programa asmenims, turintiems demenciją


VšĮ „Socialiniai meno projektai“ (toliau – SMP) įgyvendina meno poveikio sveikatai projektus, kuriais siekiama stiprinti asmenų gerovę ir didinti meno prieinamumą. Mes bendradarbiaujame su profesionaliais menininkais, kultūros, sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų specialistais, mokslininkais, pažeidžiamomis visuomenės grupėmis, įvairiais kūrybingais asmenimis. Mūsų veikla apima: meno projektus (spektaklius, parodas, pasirodymus ir kūrybos eksperimentus), kūrybines (dalyvaujamąsias) įvairių meno žanrų dirbtuvių programas, mokymus, tyrimus bei leidybą.

SMP įgyvendinami projektai, skiriami asmenų, turinčių demenciją, Alzheimerio ligą, jų globėjų bei šeimos narių gerovei ir meno prieinamumui didinti, tai: „Menas žmogaus gerovei“, „Šokio laboratorija“ ir „Susitikime muziejuje“. MMA projekte įstaiga „Socialiniai meno projektai“ sukūrė ir įgyvendino Daugiajutimės veiklos programą.”

„Menas žmogaus gerovei“

Slaugos personalas darbe kasdien susiduria su įvairiais stresą sukeliančiais veiksniais, patiria nuovargį ir didelę atsakomybę. Slaugos darbuotojų gerovė yra tiesiogiai susijusi su pacientų gerove ir teikiamų paslaugų kokybe. Projektu „Menas žmogaus gerovei“ siekiama skirti dėmesį slaugos personalo gerovei, suteikti galimybę slaugos personalui dalyvauti kūrybinėje menų programoje.

Vykdant šį projektą, slaugos personalas dalyvavo tapybos ant šilko dirbtuvėse, kurios buvo rengiamos jų darbovietėje. Dirbtuvių lankytojai įgijo naujų žinių ir įgūdžių, dalyvavimas meninėje veikloje paskatino asmens tobulėjimą, padidino kūrybiškumą, savivertę ir empatiją.

Projekto „Menas žmogaus gerovei“tyrimo rezultatai iparodė, kad dalyvavimas meninėje veikloje padėjo sustiprinti slaugos personalo gerovę, sumažinti patiriamą stresą ir nuovargį. Įsitraukimas į šią veiklą padidino bendruomeniškumo jausmą darbe, padėjo sustiprinti darbuotojų tarpusavio santykius ir turėjo teigiamą poveikį teikiamų paslaugų kokybei bei pacientų gerovei.


art for well being
Projekto „Menas žmogaus gerovei” kūrybinės dirbtuvės, Kaunas. Remigijaus Ščerbausko nuotr.


„Šokio laboratorija“

Profesionalių šokėjų rengiamoje veikloje projekte „Šokio laboratorija“ negalią turintys asmenys ir jų globėjai dalyvauja kaip lygiaverčiai dalyviai. Ši patirtis sukuria galimybę mokytis, dalytis, pažadina kūrybiškumą bendradarbiaujant.

„Šokio laboratorija“ skatina socialinės priežiūros ir slaugos darbuotojų asmeninį bei profesinį tobulėjimą. Įgytos žinios ir įgūdžiai pritaikomi kasdienėje praktikoje, socialinės priežiūros ir slaugos specialistai išmoksta rengti šokio ir judesio dirbtuves, skirtas senyvo amžiaus asmenims, turintiems negalią, ir jų profesionaliems globėjams.

Bendradarbiaudami su daugybe globos įstaigų ir dienos centrų, „Šokio laboratorija“ rengėjai išplėtė ją į didelės apimties programą, kurioje dalyvavo per 300 dalyvių.


laboratory of dance
Projekto „Šokio laboratorija“ dalyvių pasirodymas, Vilnius. Jolitos Kimsaitės nuotr.


„Susitikime muziejuje“

VšĮ „Socialiniai meno projektai“, bendradarbiaudama su Nacionaline dailės galerija, Lietuvos dailės muziejumi, Lietuvos muziejų asociacija ir kitais partneriais, įgyvendino muziejų edukatoriams skirtą mokymų programą „Susitikime muziejuje“, kuri parengta remiantis Moderniojo meno muziejaus Niujorke sukurta programa “Meet at MoMA”. Šia programa siekiama padidinti meno prieinamumą, sudarant galimybę Alzheimerio liga sergantiems ir patiriantiems kitas demencijos formas asmenims apsilankyti muziejuje ar meno galerijoje.

„Susitikime muziejuje“ padidino žmonių informuotumą apie muziejų svarbą asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį Lietuvoje. TIki šiol programoje dalyvavo 30 edukatorių iš 15 Lietuvos muziejų. SMP konsultavo muziejų edukatorius, pareiškusius norą imtis savo darbovietėje įgyvendinti meno prieinamumo didinimo programą. Susipažinkite su projekto mokomuoju leidiniu.

Daugiajutimės veiklos programa

MAA projekte VšĮ „Socialiniai meno projektai“ sukūrė ir įgyvendino muziejams skirtą Daugiajutimės veiklos programą. Trijų dirbtuvių programos siekinys – pagerinti asmenų, turinčių demenciją, jų globėjų ir šeimos narių komunikavimą dalyvaujant muziejaus veikloje.

Programa sukurta įgyvendinant šiuos etapus:

1) rengiant apžvalginius-tiriamuosius vizitus į dienos centrus ir tiriant komunikacijos problemas šiose įstaigose;

2) atliekant bandomąjį tyrimą;

3) sukuriant Daugiajutimę veiklos programą ir ją vykdant;

4) atliekant kokybinį tyrimą.

Programoje, kuria stengiamasi jautriai atsižvelgti į auditorijos poreikius, yra taikomi įvairūs verbalinės ir neverbalinės komunikacijos metodai (pasitelkiant asmens jusles ir emocijas). Programos kokybei užtikrinti svarbus lankstus veiklos vadovo požiūris, prisidedantis sukuriant palaikomąją aplinką, skatinant savirefleksiją.

Pirmas vizitas: diskusija ir laisvos meninės kūrybos dirbtuvės

Pokalbis-diskusija prasideda formaliųjų paveikslo elementų apibūdinimu, tada apibūdinamas kontekstas ir pateikiama emocinė meno kūrinių interpretacija. Ši veikla kuria erdvę apmąstymams, galimybę pasidalyti mintimis, idėjomis ir įžvalgomis. Diskusija pratęsiama laisvos meninės kūrybos dirbtuvėse.

Antras vizitas: meno kūrinio lytėjimas

Dalyviai kviečiami tyrinėti meno kūrinius pasitelkiant lytėjimą. Uždengti audiniu, o po to atidengti meno kūriniai pasiūlo galimybę pajusti skirtingus paviršius, kuria prasmingas asmenines ir grupines patirtis. Ši veikla skatina dalyvių vaizduotę ir žadina smalsumą.

Trečias vizitas: diskusija ir šokio bei judesio dirbtuvės

Susipažinimo su meno kūriniu patirtis susiejama su šokiu ir judesiu, lytėjimu, stebėjimu ir emociniu bendravimu.


meeting at the museum
Projekto „Susitikime muziejuje” vizitas, Kaunas. Eglės Gudonytės nuotr.


Paskutinį kartą modifikuota: Sekmadienis, 2017 lapkričio 12, 15:15