Tarptautinė projekto MAA konferencija


2016 m. Italijoje vykusi konferencija – projekto „Museums Art & Alzheimer’s“ (MAA) sklaidos renginys.

Konferencija buvo neeilinė galimybė paskatinti diskusijas apie į bendravimą nukreiptą veiklą ir socialinės paramos galimybes, demenciją turintiems asmenims pristatyti skirtingą Europos šalių patirtį.

Konferencijoje daug dėmesio skirta muziejų vaidmeniui. Šiose įstaigose ne vien saugomi meno kūriniai ir vykdomi tyrimai, muziejai siekia tapti bendruomenės centru – vieta, kurioje lankytojai susitinka su menu.

Siekiama nutiesti tiltą tarp muziejų, meno pasaulio ir socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros sektorių. Susiejant šias sritis, muziejų veikla gali prisidėti prie demenciją turintiems asmenims atviros visuomenės kūrimo.

Konferencijos dalyvių diskusijos (italų arba anglų kalbomis).

Konferencijos pranešėjai

Patrizia Asproni, Marino Marini muziejaus direktorė – sveikinimo kalba.

Elena Pianea, Toskanos regiono (Italija) atstovė – įžanginė kalba.

Cristina Bucci, Marino Marini muziejus, Florencija (Italija) – „MAA: europinis projektas apie meno prieinamumo didinimą asmenims, turintiems demenciją“.

Sybille Kastner, Michael Ganß, Lehmbruko muziejus, Duisburgas (Vokietija) – „Nuo pirmųjų žingsnių iki tyrimo projekto“.

Bairbre-Ann Harkin, „Butler“ galerija, Kilkenis (Airija) – „Tinklas „Azure“: bendradarbiavimu grįstas požiūris“.

Ieva Petkutė, dr. Simona Karpavičiūtė, VšĮ „Socialiniai meno projektai“, Vilnius (Lietuva) – „Dalyvavimas meninėje veikloje – impulsas transformatyviems pokyčiams“.

Chiara Lachi, Marino Marini muziejus, Florencija (Italija) – „Tinklų kūrimo svarba: Toskanos regiono muziejų patirtis“.

Luca Carli Ballola, Michela Mei, Marino Marini muziejus, Florencija (Italija) – „Menas tavo rankose“ – vietos paslaugų tinklo projektas“.

Barbara Trambusti, Toskanos regiono (Italija) sveikatos ir socialinės integracijos politikos atstovė – įžanginė sesijos kalba.

Marco Trabucchi, Italijos psichogeriatrijos asociacijos prezidentas, Breša (Italija) – „Menas ir klinika demencijos atvejais: svarbi sąsaja“.

Manlio Matera, Italijos Alzheimerio ligos asociacijos (AIMA) Florencijos skyriaus prezidentas – „AIMA vaidmuo paslaugų sektoriaus tinkle“.

Avril Easton, Airijos Alzheimerio draugija, Dublinas (Airija) – „Demenciją turintiems asmenims ir jų šeimos nariams atstovaujančios organizacijos Airijoje“.

Gintarė Černikienė, VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (ŽISPB), Šiauliai (Lietuva) – „Meninės veiklos užsiėmimų asmenims, turintiems demenciją, gerosios patirties pavyzdžiai Lietuvoje“.

Paskutinį kartą modifikuota: Antradienis, 2017 spalio 17, 09:57