City Museums and Alzheimer’s

Strategies to build an inclusive community
International Conference
May 25, 2017
Florence, Cinema La Compagnia and Museo Marino Marini


„Miestų muziejai ir Alzheimeris“ yra projekto MAA viešinimo renginys, kurį organizavo Marino Marini muziejus Florencijoje. Didžiausias dėmesys renginyje buvo skirtas muziejų ir meno vaidmens, kuriant visuomenę, kuri yra atvira demenciją turintiems asmenims, aptarimui.

Pagrindinė renginio (kaip ir projekto MAA) tema yra edukatorių mokymas ir integruotų socialinių ir kultūrinių paslaugų tinklų, kurie prisidėtų prie žmonių gerovės, kūrimas.

Siekiant, kad Alzheimerio liga sergantiems asmenims skirtos muziejų programos būtų praplėstos, kartu yra būtina užtikrinti jų kokybę, pasitelkiant koordinavimą ir mokymus. Taip pat būtina atsižvelgti į tai, kad muziejuose rengiami projektai yra prasmingi tik tada, kai jų vykdymas suderintas su kitomis paslaugomis.

Pirmoje renginio dalyje, kuri vyko Cinema La Compagnia kino teatre, buvo pristatytos Erasmus+ programos finansuojamo projekto „Muziejai, Menas ir Alzheimeris” Toskanos regiono muziejų patirtys ir jų palyginimas su kitomis tarptautinėmis iniciatyvomis. Plenarinėje sesijoje, kurią moderavo žurnalistė Michele Farina, buvo aptariamos strategijos, skatinančios demenciją turinčių asmenų kultūrinę ir socialinę integraciją ir gerovę. Sesija buvo atvira klausimams ir dalyvių intervencijoms.

Po pietų Marino Marini muziejuje vyko praktinės mokymų dirbtuvės apie veiklos vedimo strategijas ir bendravimą, pasitelkiant meną.

Paskutinį kartą modifikuota: Pirmadienis, 2017 spalio 23, 17:43